தனியார் துறை சார்ந்த வேலைவாய்ப்பு:

  1. SREE VIDYANIKETHAN வேலைவாய்ப்பு :

SREE VIDYANIKETHAN College ல் படிப்பு சார்ந்த பல்வேறு பணிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு.

மேலும் பணி சார்ந்த விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள. hr.svist@vidyanikethan.edu என்றால் லிங்கை பார்க்கவும்.

  1. C.V RAMAN Global University:

C.V RAMAN Golbal Univerity கம்பெனியில் வேலை வாய்ப்பு.

வேலை சார்ந்த விவரங்களை அறிய”https://recruitment.cgu-odisha.ac. in/” என்றலிங்கை பார்க்கவும்.

3.NITTE SCHOOLS OF MANAGEMENT:

NITTE SCHOOL OF MANAGEMENT பள்ளியில் Professor, Associate Professor, Assistant Professor. போன்ற பணிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு.

மேலும் விவரங்களை அறிய www.nsom.ac.in.என்ற லிங்கை பார்க்கவும்.

  1. KMCH COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY:

KMCH COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY ல் Professor, Associate Profe…
5. SHIV NADAR UNIVERSITY :

KALAVAKKAM SHIV NADAR University கம்பேனியில் பல்வேறுத்துறை சார்ந்த பணிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு.

பணி விவரங்களை அறிய. https://www.snvchennai.edu.in/careers/ லிங்கை தொடர்பு கொள்ளவும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here